Vợ Yêu Của Thiếu Tá

Nam chính ở đây tên Lôi Lạc , xuất thân từ một phú hào cực kì giàu có quyền lực khiến ai cũng phải khiếp nể . Nhưng lại chọn con đường quân nhân cực khổ . Lôi Lạc được gia đình rèn luyện dạy dỗ 1 cách nghiêm khắc . Đến năm 17 tuổi…