Black clover – Pháp Sư Phép Thuật

ᴀsᴛᴇʀ ᴠà ʏᴜɴᴏ ʟà ʜᴀɪ đứᴀ ᴛʀẻ ʙị ʙỏ ʀơɪ ở ɴʜà ᴛʜờ ᴠà ᴄùɴɢ ɴʜᴀᴜ ʟớɴ ʟêɴ ᴛạɪ đó. ᴋʜɪ ᴄòɴ ɴʜỏ, ᴄʜúɴɢ đã ʜứᴀ ᴠớɪ ɴʜᴀᴜ xᴇᴍ ᴀɪ sẽ ᴛʀở ᴛʜàɴʜ ᴍᴀ ᴘʜáᴘ ᴠươɴɢ ᴛɪếᴘ ᴛʜᴇᴏ. ᴛʜế ɴʜưɴɢ, ᴋʜɪ ᴄả ʜᴀɪ ʟớɴ ʟêɴ, ᴍọɪ sô ᴄʜᴜʏệɴ đã ᴛʜᴀʏ đổɪ. ʏᴜɴᴏ ʟà ᴛʜɪêɴ ᴛàɪ ᴍᴀ ᴘʜáᴘ ᴠớɪ sứᴄ ᴍạɴʜ ᴛᴜʏệᴛ đỉɴʜ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ ᴀsᴛᴇʀ ʟạɪ ɴɢượᴄ ʟạɪ . ᴋʜɪ ᴄả ʜᴀɪ đượᴄ ɴʜậɴ sáᴄʜ ᴘʜéᴘ ᴠàᴏ ᴛᴜổɪ ????????, ʏᴜɴᴏ đã đượᴄ ʙᴀɴ ᴄᴜốɴ sáᴄʜ ᴘʜéᴘ ᴄỏ ʙốɴ ʙá ᴍà ᴀsᴛᴇʀ ʟạɪ ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴄᴜốɴ ɴàᴏ. ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, ᴋʜɪ ʏᴜɴᴏ ʙị đᴇ ᴅọᴀ, sự ᴛʜậᴛ ᴠề sứᴄ ᴍạɴʜ ᴄủᴀ ᴀsᴛᴇʀ đã đượᴄ ɢɪảɪ ᴍã ᴄậᴜ ᴛᴀ đượᴄ ʙᴀɴ ᴄᴜốɴ sáᴄʜ ᴘʜéᴘ ᴄỏ ɴăᴍ ʟá, ᴄᴜốɴ sáᴄʜ ᴘʜá ᴍᴀ ᴛʜᴜậᴛ ᴍàᴜ đᴇɴ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*